Home

Kruidengeneeskunde
Vanaf het begin van ons bestaan als mens groeien de kruiden rondom ons voor ondersteuning en inspiratie.

Anders dan de huidige medicijnen kent het gebruik van kruiden geen bijwerkingen mits goed toegepast, en gebruikt in de juiste hoeveelheden.

Natuurgeneeskunde, waaronder ook de kruidengeneeskunde valt, is een holistische geneeswijze die zich richt op de gehele mens en niet alleen op de zieke delen of de ziekteverwekkers. Het zelf genezend vermogen van de mens staat centraal, evenals de wisselwerking tussen lichaam en geest en de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat een mens ziek kan worden als lichaam, geest en sociaal functioneren zowel afzonderlijk als met elkaar niet in evenwicht zijn. Daarom zijn veel natuurlijke behandelmethoden gericht op het herstellen van deze balans.
In de visie van de natuurgeneeswijzen zijn ziektesymptomen nuttige reacties die duiden op zelf beschermende en zelf genezende processen. De behandeling heeft als doel deze processen te stimuleren (te prikkelen), te ondersteunen en in goede banen te leiden.
De natuurgeneeswijzen streven naar de gezondheid van de mens volgens methoden die uitgaan van het principe ‘nihil nocere’, nooit schaden, zoals de grondlegger van de natuurgeneeswijzen Hippocrates (460-377 v. Chr.) dat uitsprak. Hippocrates: ‘De natuur geneest; de therapeut is niet meester, maar dienaar van de natuur’.